3. Kongres hrv. društva za int. onkologiju i 9. Radni sastanak Radne skupine za onkol. ljekarništvo HFD-a Stručna događanja u Hrvatskoj

3. Kongres hrv. društva za int. onkologiju i 9. Radni sastanak Radne skupine za onkol. ljekarništvo HFD-a

 

3. kongres hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a i

9. radni sastanak Radne skupine za onkološko ljekarništvo HFD-a

19.11.-20.11.2015.

 

TEME KONGRESA/SASTANKA:
1. Neoadjuvantna terapija
2. Multidisciplinarni pristup liječenju jetrenih metastaza
3. Imunoterapija solidnih tumora
4. Novosti u bazičnim istraživanjima
5. Novosti u liječenju solidnih tumora
6. ASCO i ESMO „highlights“
7. Kvaliteta života onkoloških bolesnika
8. Prikazi postera, klinički slučajeva i slobodnih tema
9. U sklopu 9. Radnog sastanka Radne skupine za onkološku farmaciju Sekcije za kliničku farmaciju HFD-a održat će se radionica i stručna predavanja

 

ORGANIZATORI SASTANKA

  • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za internističku onkologiju HLZ-a
  • Radna skupina za onkološko ljekarništvo Sekcije za kliničku farmaciju HFD-a
  • Farmaceutsko – biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • European Society of Oncology Pharmacy (ESOP)
  • Hrvatska ljekarnička komora

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Dahna Arbanas, Lidija Bach Rojechy, Vesna Bačić - Vrca,
Ivan Bilić, Borislav Belev, Branka Čučević, Zlatko Dembić,
Renata Dobrila - Dintinjana, Tihana Govorčinović,
Davorin Herceg, Martina Kranjec Šakić, Sven Kurbel,
Klaus Meier, Vesna Pavlica, Stjepko Pleština,
Marko Skelin, Robert Šeparović, Dragan Trivanović,
Željko Vojnović, Sanda Vladimir - Knežević,
Damir Vrbanec, Darko Županc

 

TAJNIK
Dr. sc. Borislav Belev
Zavod za internističku onkologiju
Klinika za onkologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel.: 01/2388 725 ili 2388 155
Fax.: 01/2376 030
e-mail: borislavbelev@gmail.com

 

STRUČNE OBAVIJESTI
Prof. dr. sc. Damir Vrbanec
Zavod za internističku onkologiju
Klinika za onkologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel.: 01/2388 155
Fax: 01/2376 030
e-mail: dvrbanec@kbc-zagreb.hr

 

 

19.11.2015.

Četvrtak

PREDRADIONICE

 

09.00.-12.00.: Analiza kliničke studije

                     Skelin, Šeparović, Javor,  Jurić

09.00.-12.00.: Farmakoekonomska analiza ljekarničkih intervencija kroz prikaz slučaja bolesnika;

                     Vitezić, Silovski, Bach-Rojecky, Skelin, Arbanas, Govorčinović, Kranjec-Šakić

14.00-17.00.: Farmakogenetičko testiranja-personalizirani pristup liječenju kolorektalnog karcinoma kroz prikaz slučaja bolesnika

                    Šeparović, Kirac, Skelin,Silovski,Govorčinović, Kranjec-Šakić

14.00.-17.00.:Ljubav i seksualnost kod onkoloških bolesnika

                    Arbanas, Šeparović, Silovski, Bach-Rojecky, Arbanas, Govorčinović, Kranjec-Šakić, Jurić

 

 

20.11.2015.

Petak

 

Skelin, Arbanas: Optimizacija terapije onkološkog bolesnika i značenje multidisciplinarnog tima kroz prikaz slučaja bolesnika

Vesna Pavlica, Robert Šeparović, Silovski,  Dahna Arbanas, Maja Koroman, Sanda Vladimir Knežević,Marko Skelin, Martina Kranjec Šakić, Tihana Govorčinović,

 

21.11.2015.

Subota

 

Otvaranje

Vrbanec, Pavlica

 

Okrugli stol: Onkološko ljekarništvo u posljednjih pet godina

Vrbanec, Dumić, Bach-Rojecky, Vladimir-Knežević, Vrca, Šeparović, Portalan, Takač, Arbanas, Skelin, Pavlica, Meier

 

 

Meier: ESOP

Vrbanec: Novi lijekovi u onkologiji

Bilić: Debljina i rak

Lucijanić: Neinzulinski antidijabetici i rak

Koroman: Savjetovanje onkoloških bolesnika vezano za samoliječenje

Pollak: Zakonska regulativa vezana uz dodatke prehrani

Arbanas: Analiza propisane terapije kroz prikaz slučaja bolesnika

Kopecki, Govorčinović, Kranjec-Šakić: Oralni citotoksični lijekovi i njihova priprava u pedijatriji

Pavlica: Mehanizam djelovanja novih onkoloških lijekova: panitumumaba, enzalutamida,  pertuzumaba, ado-trastuzumab emtansina

Gajski: Optimizacija terapije onkološkog bolesnika kroz prikaz slučaja

Zelić: Ekstravazacija antineoplastičnih lijekova

Jurić: Pristup onkološke sestre ekstravazaciji izazvanoj primjenom antineoplastičnih lijekova

Mayer: Potencijal H4 i ROMA indexa u dijagnostici, liječenju i praćenju raka jajnika

Silovski: Biološko i ciljano liječenje karcinoma bubrega

Javor: Izlučivanje citotoksičnih lijekova

Šeparović, Bah-Rojecky, Pavlica: Studentska sekcija

Zatvaranje skupa

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..