Uloga kliničkog farmaceuta u programu za upravljanje antimikrobnom terapijom - iskustva prvog A-tima u Hrvatskoj Predavanja

Uloga kliničkog farmaceuta u programu za upravljanje antimikrob. terapijom - iskustva prvog A-tima u RH

 

SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira predavanje
u srijedu, 3. listopada 2018., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

 


Tema:

ULOGA KLINIČKOG FARMACEUTA U PROGRAMU ZA UPRAVLJANJE
ANTIMIKROBNOM TERAPIJOM – ISKUSTVA PRVOG A-TIMA U HRVATSKOJ

 

Predavač:

Darija Kuruc Poje, univ. mag. pharm. spec. kliničke farm.,
OB »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..