Sigurnost kozmetičkih proizvoda - izazovi za ljekarnika Predavanja

Sigurnost kozmetičkih proizvoda - izazovi za ljekarnika

 

SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira predavanje
u srijedu, 23. svibnja 2018., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

 

Tema:

SIGURNOST KOZMETIČKIH PROIZVODA – IZAZOVI ZA LJEKARNIKA

 

Predavač:

Sara Laura Sancin, BSc, dipl. ing. kem., univ. mag. pharm.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..