Serijalizacija lijekova - od proizvođača lijekova do pacijenta Predavanja

Serijalizacija lijekova - od proizvođača lijekova do pacijenta

SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira stručni skup
u srijedu, 27. ožujka 2019. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

 

Tema: SERIJALIZACIJA LIJEKOVA - OD PROIZVOĐAČA DO PACIJENTA

 

Predavači:

Morana Dostal, HOPAL
 Vladimir Mihalic, HALMED
 Marina Medjimurec, PLIVA

 

Sudionici panel rasprave:

Morana Dostal, HOPAL, Vladimir Mihalic, HALMED, Marina
Medjimurec, PLIVA d.o.o., Antoneta Perić, Phoenix Farmacija d.o.o., Jakov Radošević,
Medika d.d., Darija Kuruc Poje, OB Koprivnica, Alen Friščić, Ljekarna Friščić.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..