Interakcije lijekova - klinički značaj in vitro podataka Predavanja

Interakcije lijekova - klinički značaj in vitro podataka

 

SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira predavanje
u srijedu, 27. rujna 2017., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

 

Tema:

Interakcije lijekova - klinički značaj in vitro podataka

 

Predavač:

 

doc. dr. sc. Mirza Bojić, mag. pharm.,

Farmaceutsko-biokemijski fakultet,

Zavod za farmaceutsku kemiju

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..