HFD surađuje s mnogobrojnim partnerima koji za cilj imaju poboljšanje zdravlja pacijenata i život u blagostanju ...

HFD surađuje s mnogobrojnim partnerima koji za cilj imaju poboljšanje zdravlja pacijenata i život u blagostanju ...

Međunarodno članstvo HFD-a Razno

Međunarodno članstvo HFD-a

Hrvatsko farmaceutsko društvo je aktivno u sudjelovanju međunarodnih institucija koje okupljaju ljekarnike i farmaceutske stručnjake općenito na razine Europske Unije i svijeta.

 

Članstvo HFD-a u međunarodnim organizacijama

 

EUFEPS
European Federation for Pharmaceutical Sciences
Europski savez za farmaceutske znanosti
(od 1991., jedan od osnivača)

 

FIP
International Pharmaceutical Federation
Međunarodni savez farmaceuta
(od 1993.)

 

EuroPharm Forum
(od 1994.)

 

EAHP
European Association of Hospital Pharmacists
Europska udruga bolničkih ljekarnika
(od 1998.)

 

PGEU
Pharmacy Group of the European Union
Farmaceutska grupacija Europske Unije
(status promatrača od 1999.)

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..