Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

O Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu FBF- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

O Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, jedini je fakultet i vodeća znanstveno-istraživačka institucija u Hrvatskoj koja obrazuje farmaceutske i medicinsko-biokemijske stručnjake.
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, zajedno s Medicinskim, Stomatološkim i Veterinarskim fakultetom tvori skupinu biomedicinskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, jedini je fakultet i vodeća znanstveno-istraživačka institucija u Hrvatskoj koja obrazuje farmaceutske i medicinsko-biokemijske stručnjake.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, zajedno s Medicinskim, Stomatološkim i Veterinarskim fakultetom tvori skupinu biomedicinskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je na Fakultetu oko 950 redovitih studenata u diplomskim, a oko 70 u poslijediplomskim studijima. Nastavno osoblje Fakulteta čini 36 profesoroa i više od 50 asistenata uključenih u nastavu i znanstveno istraživanje u okviru 18 znanstveno-istraživačkih projekata. Fakultetska nastava se odvija u 15 Zavoda na približno 8500 m2 s dodatnih 25000 m2 Botaničkog vrta ljekovitog i otrovnog bilja ”Fran Kušan”, osnovanog 1947. godine.

Ponosni smo na činjenicu da je Farmaceutsko-biokemijski fakultet među najstarije osnovanim fakultetima na ovom prostoru. Rješenjem cara i kralja Franje Josipa I. od 4. listopada 1882. i Naredbom Kraljevskog zemaljskog vladina odjela za bogoštovje i nastavu od 11. listopada iste godine. Nastava farmacije na Sveučilištu u Zagrebu započela je 1882. osnivanjem "farmaceutskog učevnog tečaja" na Zagrebačkom sveučilištu, a pri tadašnjem Mudroslovnom fakultetu.

Sadašnje ime je od 1963. a od 1986 fakultet organizira sveučilišnu nastavu u dva studijska programa i to studij farmacije i studij medicinske biokemije. Do sada je na Fakultetu diplomiralo više od 8000 studenata, oko 300 njih je steklo stupanj magistra znanosti, a više od 200 doktorat znanosti.

Po svojoj izvrsnosti u farmaceutskoj i medicinsko-biokemijskoj izobrazbi na diplomskoj i poslijediplomskoj razini, te po svom doprinosu znanosti, Fakultet je ekspertni izvor brojnih farmaceutskih i medicinsko-biokemijskih znanja. Kroz znanstvene i istraživačke projekte Fakultet suradjuje s drugim fakultetima na nacionalnoj i medjunarodnoj razini, s istraživačkim institutima, farmaceutskom industrijom, bolnicama, javno-zdravstvenim institucijama te farmaceutskom i medicinsko-biokemijskom strukom.


Promocija znanosti, organiziranje i provođenje visoko-obrazovnog procesa u farmaciji i medicinskoj biokemiji, poboljšanje zdravlja obrazovanjem suvremenih zdravstvenih stručnjaka, osposobljenih za rad u sustavu zdravstvene zaštite, javno-zdravstvenim i istraživačkim institucijama, glavna je uloga Fakulteta.

 

Opći podaci:

             Farmaceutsko-biokemijski fakultet
             A. Kovačića 1
             10000 Zagreb

Telefon: (+385) 01 48 18 288
            

Fax:       (+385) 01 63 94 400

e-mail:   dekanat@pharma.hr

URL:       http://www.pharma.unizg.hr

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..