PHARMA HFD- Partner farmaceutske izvrsnosti

PHARMA HFD- Partner farmaceutske izvrsnosti

 

Projekt Hrvatskog farmaceutskog društva „PHARMA HFD - Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“ predstavlja inicijativu Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD) kao nacionalne, samostalne, strukovne udruge koja okuplja farmaceute u Republici Hrvatskoj od 1858. godine, s ciljem unapređenja stručnog i znanstvenog rada u području farmacije.

Hrvatsko farmaceutsko društvo kao temeljna farmaceutska udruga putem svog projekta „PHARMA HFD - Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“ javnosti želi prezentirati i podržati sve tvrtke koje se bave farmaceutskom djelatnošću i koje slijede stroge kriterije i visoke standarde farmaceutske izvrsnosti na svim razinama, od znanstveno-istraživačkih preko proizvodno-razvojnih do javnozdravstvenih segmenata.

Stručnjaci iz različitih znanstveno-stručnih područja farmacije izradili su smjernice za ishođenje statusa „PHARMA HFD - Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“, koje će izdvojiti najperspektivnije tvrtke koje se bave proizvodnjom farmaceutskih i drugih proizvoda ukazujući na njihov doprinos gospodarskom razvoju Hrvatske, unaprjeđenju farmaceutske struke i zaštiti zdravlja pučanstva.

Projekt „PHARMA HFD - Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“ kreiran je prema strogim kriterijima hrvatskih znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja farmacije, da bi podržali izvrsnost farmaceutske prakse, inovacije, pozitivan utjecaj na razvoj hrvatskog gospodarstva i zdravstvenu zaštitu zajednice.

Cilj Projekta je ukazati na važnost  poštivanja institucionalno definiranih propisa i normi, društveno odgovornog i etičkog poslovanja , osiguranja kvalitetnih i sigurnih farmaceutskih i drugih proizvoda te njihove odgovorne primjene u skladu sa standardima izvrsnosti, a sve u svrhu farmaceutske skrbi  koja dovodi do  poboljšanja kvalitete života i očuvanja zdravlja stanovništva.

 

 

 U postupku stjecanja statusa „PHARMA HFD - Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“, razmatraju se sljedeća područja:

 • Razvoj inovativnih proizvoda unaprijeđene vrijednosti
 • Ulaganje u nove tehnologije
 • Primjena propisa, normi, stručnih smjernica, dobrih praksi i dr.
 • Primjena i razvoj analitičkih metoda tijekom razvoja i života proizvoda
 • Ljudski potencijali - zapošljavanje magistara farmacije
 • Sustav vigilancijskog nadzora
 • Kontinuirano ulaganje u razvoj tvrtke u smislu prostora, opreme i osoblja
 • Stručne aktivnosti (aktivna sudjelovanja na kongresima i stručnim skupovima, edukacije zdravstvenih djelatnika u suradnji s akademskom zajednicom i HFD-om, edukacijski projekti. 
 • Znanstvene aktivnosti (poticanje translacijskih istraživanja u području farmacije u suradnji s akademskom zajednicom, regulatornim tijelima i HFD-om )
 • Javnozdravstvene aktivnosti (organizacija javnozdravstvenih projekata, suradnja i podrška u organizaciji javnozdravstvenih projekata u suradnji s HFD-om, izdavanje edukativnih brošura za javnost, sudjelovanje u drugim javnozdravstvenim projektima)
 • Financijsko poticanje razvoja hrvatske znanosti i struke
 • Promet proizvoda na malo u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama pod nadzorom magistra farmacije.

 

Sve zainteresirane tvrtke koje žele više informacija o ovoj jedinstvenoj inicijativi Hrvatskog farmaceutskog društva, koja ističe farmaceutsku izvrsnost u službi zdravlja, mogu se javiti voditelju- koordinatoru Projekta za detalje o partnerstvu.

 

 

 

Voditelj - koordinator Projekta „PHARMA HFD - Partner FARMACEUTSKE IZVRSNOSTI HFD-a“:

 

Anita Galić, mag.pharm., univ.mag. managementa u zdravstvu

Hrvatsko farmaceutsko društvo

anita.galic@farmaceut.org

+385 1 48 72 849

 

Vijesti

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..