Opće obavijesti i registracija (General information and registration)

Opće obavijesti i registracija (General information and registration)

6. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

 

NOVO DOBA FARMACIJE – SPREMNI ZA IZAZOVE!

NEW PHARMACY ERA – READY FOR CHALLENGES!

 

DUBROVNIK, Hotel Valamar Lacroma, 4. - 7. travnja  2019.

                           

Organizator

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO

u suradnji s

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKIM FAKULTETOM SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

Kongres će se održati pod visokim državnim pokroviteljstvom

 

Informacije o Kongresu mogu se pratiti na web stranici HFD-a: www.farmaceut.org

 

 

 

U plenarnim i sekcijskim predavanjima Kongresa bit će prikazana nova dostignuća u farmaceutskim znanostima te suvremeni izazovi i napretci u farmaceutskoj praksi.

 

Pozivamo Vas da aktivno sudjelujete u kreiranju Kongresnog programa, prijavom predavanja ili posterskog izlaganja u jednoj od navedenih cjelina:

 

    [1]  Bolničko ljekarništvo

    [2]  Digitalna rješenja u farmaciji

    [3]  Dobre prakse u proizvodnji i prometu lijekova

    [4]  Farmaceutska izobrazba i trajno usavršavanje

    [5]  Farmaceutske znanosti

    [6]  Farmaceutski menadžment i farmakoekonomika

    [7]  Fitofarmacija i dodaci prehrani

    [8]  Inovativne tehnologije oblikovanja lijekova

    [9]  Javno ljekarništvo

  [10]  Klinička farmacija

  [11]  Magistralni i galenski pripravci - tradicija i inovacije

  [12]  Onkološka farmacija

  [13]  Regulatorna znanost (uključ.  GMP/GDP, klinička ispitivanja, farmakovigilancija.....)

  [14]  Zdravstvena ekologija

  [15]  Različito

 

Načini izlaganja stručnih i znanstvenih tema:

plenarna predavanja (30 minuta), predavanja (20 ili 15 minuta), usmena priopćenja 10  minuta) i posterska izlaganja.

 

UPUTE AUTORIMA

Aktivno sudjelovanje u radu kongresa odvijat će se usmenim i posterskim izlaganjima iz farmacije i drugih srodnih područja te se prijavljuje putem službene web stranice www.farmaceut.org.

U tu svrhu nužno je poslati sažetak rada, naznačiti tematsku cjelinu [1-15] kojoj rad pripada te željeni način izlaganja. Sažetke radova treba napisati prema uputama za pisanje sažetaka te poslati elektronički putem službene web stranice najkasnije do 30. studenoga 2018.

Organizator će do 15. prosinca 2018. obavijestiti autore o prihvaćanju sažetka rada te o eventualno predloženoj promjeni načina izlaganja.

 

PISANJE SAŽETAKA

Detaljnije upute o online prijavi sažetaka objavljene su na web stranici kongresa www.farmaceut.org.

Sažetak se unosi i prijavljuje elektroničkim putem, na web stranici kongresa www.farmaceut.org.

Sažetak može biti napisan na hrvatskom (s obveznim i engleskim naslovom) ili engleskom jeziku (s obveznim i hrvatskim naslovom).

Potrebno je naznačiti tematsku cjelinu i željeni način izlaganja (usmeno izlaganje ili poster), te unijeti imena svih autora, a ime autora koji će izlagati podcrtati te navesti kontakt za dopisivanje.

Tekst sažetka treba biti strukturiran tako da po mogućnosti obuhvaća svrhu rada, opis materijala i metoda, rezultate rada i zaključak.

Sažetak ne smije prelaziti zadani okvir od 3000 znakova (razmaci uključeni).

Odgovornost za jezičnu primjerenost sažetaka preuzimaju autori.

 

PRIKAZ POSTERA

Veličina postera je do 80 cm širine i 100 cm visine. Posteri će biti izloženi u kongresnom prostoru prema određenom rasporedu, a vrijeme obvezatne nazočnosti autora bit će naznačeno u konačnom programu.

 

 

 

KOTIZACIJA                               do 20. siječnja 2019.         od 20.siječnja 2019.          od 15. ožujka 2019.

                                                                                            do 15. ožujka 2019.                     

Sudionici                                       2.450 kn                                    2.850 kn                                3.250 kn

Izlagači na izložbi                          1.500 kn                                    1.700 kn                                1.900 kn              

Osobe u pratnji                              1.500 kn                                    1.700 kn                                1.900 kn              

Studenti (diplomski studi   j)             600 kn                                       700 kn                                  800 kn

 

Doplata za završnu večeru 6. travnja 2019. iznosi 380 kn.

______________________________________________________________________________

Članovi HFD-a, koji su platili članarinu za 2019., imaju 10 % popusta na kotizaciju. Informaciju o plaćenoj članarini obvezno je navesti kod prijave.

Kotizacija za sudionika uključuje: prisustvovanje svim radnim i zajedničkim društvenim sadržajima (osim završne večere), kongresne materijale, potvrdnicu o sudjelovanju, vrednovanje od Hrvatske ljekarničke komore.

Kotizacija za studenta (diplomski studij) uključuje: prisustvovanje svim radnim i zajedničkim društvenim sadržajima (osim završne večere), kongresne materijale, potvrdnicu o sudjelovanju. Obvezno je priložiti potvrdu fakulteta o studiju.

Kotizacija za izlagača na izložbi uključuje: prisustvovanje svim zajedničkim društvenim sadržajima (osim završne večere).  Izlagači dobivaju jedne kongresne materijale po tvrtki. Izlagači ne dobivaju potvrdnicu o sudjelovanju na radnom dijelu Kongresa.

Kotizacija za osobu u pratnji uključuje: prisustvovanje svim zajedničkim društvenim sadržajima (osim završne večere). Osobe u pratnji ne dobivaju kongresne materijale ni potvrdnicu o sudjelovanju.

 

SMJEŠTAJ      

HOTEL  TIRENA / VALAMAR CLUB DUBROVNIK ***

                                                           4.-7. travnja 2019.                      (smještaj/osobi)                                       

dvokrevetna soba – single use                                                                    1.950,00 kn    

dvokrevetna soba                                                                                        1.250,00 kn    

 

HOTEL  VALAMAR LACROMA / VALAMAR ARGOSY ****

                                                            4.-7. travnja 2019.                     (smještaj/osobi)                                       

dvokrevetna soba – single use                                                                    2.450,00 kn                                                   

dvokrevetna soba                                                                                        1.450,00 kn              

 

Navedene cijene uključuju smještaj po osobi u trajanju od 3 dana.

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu, a iznosi 8,00 kn po osobi i danu.

Smještajni kapaciteti će se popunjavati prema primitku rezervacije i uplate, do popunjenja.

Detaljne informacije nalaze se na web-stranici agencije TIP PUTOVANJA, www.tip-putovanja.hr

 

UPLATA KOTIZACIJE I SMJEŠTAJA

Rezervacija smještaja moguća je samo uz dokaz o uplati kotizacije!

Rezervacija smještaja moguća je putem ispunjenog obrasca (nalazi se u nastavku obavijesti) kojeg možete poslati faksom ili poštom u agenciju TIP PUTOVANJA ili putem on-line obrasca na stranici www.tip-putovanja.hr

 

Prijava sudjelovanja, kotizacija, hotelski smještaj

TIP PUTOVANJA – turistička agencija

Kontakt osoba Sanja Ferenčak

Vončinina 2, 10000 ZAGREB
tel.: 385 1 466 37 52; faks: 385 1 466 37 54
e-mail: sanja@tip-putovanja.hr; info@tip-putovanja.hr

www.tip-putovanja.hr

 

Načini plaćanja:

Za fizičke osobe obrazac HUB 3 uz poziv na broj 3301. Obavezno je upisati ime i prezime uplatitelja/sudionika kongresa te kopiju poslati na broj faksa: 01/466 37 54.

Za pravne osobe na temelju fakture ispostavljene od agencije TIP PUTOVANJA.  Potrebno je u obrascu točno navesti adresu i OIB za ispostavu fakture.   

Gotovinom i kreditnom karticom (AX,VI,EC/MC) u poslovnici agencije.

                                

 

Prijevoz autobusom u organizaciji agencije TIP PUTOVANJA

Želju za korištenjem organiziranog autobusnog prijevoza potrebno je naznačiti kod prijave.

 

POLAZAK: četvrtak, 4. travnja 2019.

Polazak iz Zagreba s Autobusnog kolodvora.

Polazak iz Pule/Rijeke  s Autobusnog kolodvora.

Vrijeme polaska bit će objavljeno naknadno.

POVRATAK: nedjelja,  7. travnja 2019.

Povratak iz Dubrovnika ispred Hotela Valamar Lacroma za Zagreb i Rijeku/Pulu.

Vrijeme polaska bit će objavljeno naknadno.

 

Cijena povratne karte na relaciji Zagreb – Dubrovnik – Zagreb iznosi 490,00 kn.

Napomena: prijevoz će se realizirati za minimalno 40 prijavljenih putnika

 

Cijena povratne karte na relaciji Pula – Dubrovnik – Pula iznosi 985 kn.

Cijena povratne karte Rijeka – Dubrovnik – Rijeka iznosi 850,00 kn.

Napomena: prijevoz će se realizirati za minimalno 20 prijavljenih putnika

 

Predviđeno trajanje putovanja u jednom smjeru približno 8-9 sati.

 

 

Detaljne informacije:

TIP PUTOVANJA www.tip-putovanja.hr

Hrvatsko farmaceutsko društvo www.farmaceut.org

 

VAŽNI DATUMI

Rok za slanje sažetaka:                             30. studenoga 2018.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka:        15. prosinca 2018.

Uplata najpovoljnije kotizacije:              20. siječnja 2019.

 

 

DETALJNE INFORMACIJE  |  DETAILED INFORMATION

 

TIP PUTOVANJA – turistička agencija/travel agency

Vončinina 2, 10 000 Zagreb

Kontakt osoba | Contact person: Sanja Ferenčak

Tel. | Phone   +385 1 4663 752 

Fax |  +385 1466 37 54

E-mail | sanja@tip-putovanja.hr; info@tip-putovanja.hr

Web www.tip-putovanja.hr

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo | Croatian Pharmaceutical Society

Masarykova 2, 10 000 Zagreb

Kontakt osoba | Contact person: Marina Carević

Tel. | Phone   +385 1 4872 849

E-mail | marina.carevic1@zg.t-com.hr

Web  www.farmaceut.org

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..