5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

O Rovinju (About Rovinj)

O Rovinju (About Rovinj)

Na predivnoj obali Istre (Hrvatska), tik ispod Limskog kanala nalazi se najromantičnije mjesto na Mediteranu! Grad Rovinj pravo je odredište svih vas koji žudite za sentimentalnom atmosferom vremena koja su nepovratno prošla. Na Mediteranu je možete pronaći ovdje, u gradu koji je svoj romantični život započeo na otoku čiji je skučeni prostor uvjetovao gradnju zbijenih kuća, uskih ulica i malenih trgova, još i danas nedirnutih modernim urbanizmom. S morske je strane grad zaštićen visokom stjenovitom obalom i zidovima kuća izgrađenim na liticama, a prema kopnu čvrstim bedemima. Gradom dominira barokna crkva Sv. Eufemije, sa čijeg 60 metara visokog tornja puca pogled na sivo –crvene krovove i dimnjake, ulice i trgove, luku i pristanište s brodovima i barkama, marinu s jahtama.
Ta jedinstvena starogradska jezgra, 67 km duga obala, 2.289 ha zaštićenih zelenih površina i uređena park šuma, 16 otoka, otočića i hridi, čini ovaj grad jedinstvenim. Izrastao na svojoj bogatoj ribarskoj  tradiciji postao je prepoznatljiv po jedinstvenoj brodici  batani i pjesmama bitinadama. Njegovu su ljepotu posebno cijenili umjetnici koji su na ovom mjestu slikali najljepše motive i izlagali ih na Grisiji – ulici umjetnika.
To je mjesto koje pruža nebrojene mogućnosti – šetnje prekrasnom prirodom, bavljenje sportskim i rekreacijskim aktivnostima, jedrenjem, ronjenjem, climbingom, biciklističkim vožnjama, zatim  otkrivanje skrivenih ljepota, kulturnih starina, arheoloških nalazišta, kulinarskih specijaliteta, a sve to povezano boravkom u visokokvalitetnim  hotelima, turističkim naseljima i kampovima koji pružaju brojne mogućnosti za ugodan odmor, uživanje u blagodatima wellnessa, poslovne susrete i  sportske aktivnosti.
Romantičan i tajanstven, ali isto tako i pun mogućnosti za nezaboravni provod, Rovinj postaje i ostaje grad u kojeg se poželiš vratiti.

 

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

 

 

 

 

On the magnificent coast of Istria (Croatia), right below the Lim Fjord, is the most romantic place in the Mediterranean! The town of Rovinj is the right destination for all of you seeking a sentimental atmosphere of the times that have forever gone by. In the Mediterranean, you can find it here, in the town that has begun its romantic life on an island, its restricted area resulting in crowded houses, narrow streets and small squares, still untouched by modern urbanism. On the seaside, the town is protected by a high rocky shore and house walls built on cliffs, while the mainland side is protected by solid walls. The town is dominated by the baroque St. Euphemia’s Church, its 60-meter tower providing a view of grey and red rooftops and chimneys, streets and squares, the port and pier with ships and boats, and the marina harboring yachts.
This unique old town core, the 67-kilometer shoreline, 2,289 ha of protected green surfaces and improved park forests, 16 islands, islets and reefs, make this town unique. Built upon a rich fishermen’s tradition, it has become distinctive for its unique boat called batana and its songs bitinada. Its beauty was particularly appreciated by artists who have painted the most beautiful motifs here and exhibited them on Grisia, the street of artists.
This is place providing endless options – walks in wonderful nature, sport and recreation activities, sailing, diving, climbing, biking, discovering hidden beauties, cultural antiques, archeological sites and culinary specialties, all combined with accommodation in high-quality hotels, tourist resorts and camps providing numerous possibilities for a pleasant holiday, wellness delights, business conferences and sporting activities.
Romantic and mysterious, yet full of options for an unforgettable time, Rovinj has become and will remain a town you want to revisit.

 

Tourist information services for city Rovinj Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..