5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015<br>5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM<br>5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

ROVINJ 2015
5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
5th Croatian Congress on Pharmacy with international participation

O Kongresu (About Congress)

O Kongresu (About Congress)

                  Poštovane kolegice i kolege,

                Zadovoljstvo   nam   je   pozvati  Vas  na 5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Rovinju, od 21. do 24. svibnja 2015.

                Znanstvenim i stručnim programom kongresa nastojat ćemo obuhvatiti zanimljiva predavanja istaknutih pozvanih stranih i domaćih stručnjaka, kao i brojna posterska izlaganja, s ciljem prikaza najnovijih rezultata istraživanja u području farmaceutskih znanosti te napretke i težnje u farmaceutskoj praksi.

                  Nove spoznaje i stalan napredak farmaceutskih i srodnih znanosti te promjene koje zahvaćaju farmaceutsku praksu nameću potrebu da neprestano učimo i razmjenjujemo iskustva te da suradnjom u svim dijelovima struke pridonosimo njezinom razvoju i uspješnosti. Stoga, pozivamo znanstvenike i stručnjake koji se bave istraživanjem, razvojem i učincima lijekova, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani te osiguranjem njihove kakvoće, regulatornim praćenjem, farmakoekonomikom, razvojem kliničke farmacije i farmaceutske skrbi u okviru javnog i bolničkog ljekarništva, da na kongresu prikažu najnovije rezultate svojih istraživanja i stručnoga rada, s ciljem što veće dobrobiti za pacijente u budućnosti. Pozivamo i sve koji se bave svim oblicima dodiplomske i poslijediplomske izobrazbe farmaceuta te trajnim stručnim usavršavanjem, da daju svoj aktivan doprinos uspjehu kongresa.

                Nadamo se da će svaki sudionik kongresa u raznovrsnom programu pronaći zanimljive i korisne sadržaje, bilo da se bavi znanstvenim, regulatornim, industrijskim ili praktičnim dijelom farmacije. Vjerujemo da će kongres biti prigoda za ugodna druženja, susrete s kolegama, prijateljima i poslovnim partnerima. Tome će sigurno svojom jedinstvenom ljepotom i gostoprimstvom pridonijeti i Rovinj, koji godinama privlači turiste iz svih krajeva svijeta.

 

                Veselimo se druženju tijekom kongresa.

                Dobrodošli u Rovinj!

 

 

Predsjednica Organizacijskog odbora  | President of the Organizing Committee

Maja Jakševac Mikša

 

 

                  Dear Colleagues,

 

                We are pleased to invite you to the 5th CROATIAN CONGRESS ON PHARMACY with international participation, which will take place in Rovinj, from May 21 to 24, 2015.

                We intend to design the scientific and professional programme of the Congress so as to include interesting lectures by invited eminent international and domestic speakers, as well as a number of poster presentations. Our aim is to present the latest research results in the field of pharmaceutical and related sciences along with achievements and aspirations in pharmacy practice.

                New findings and constant advancement of pharmacy and related sciences as well as changes imposed on pharmacy practice call for life-long learning, exchange of experience and collaboration in all segments of the profession in order to contribute to its development and efficiency. We are therefore inviting scientists and specialists, engaged in research, development and effects of medicines, medicinal products and food supplements, their quality assurance, regulatory monitoring, pharmacoeconomics, development of clinical pharmacy and pharmaceutical care within the community and hospital pharmacy practice, to present their latest research and professional results at the Congress, with the ultimate aim of increasing benefits for patients. We are also inviting those involved in all types of undergraduate, graduate and continuing pharmacy education to give their active contribution.

                We hope that each participant will find some interesting and useful topics in the diverse programme regardless of being engaged in scientific, regulatory, industrial or practical segments of pharmacy. We believe the Congress will offer ample opportunities to socialize, meet colleagues, friends and business partners. It goes without saying that the beauty and hospitality of Rovinj, which has been attracting tourists from all parts of the world for many years, will contribute to the success of the Congress.

 

                We look forward to seeing you at the Congress.

                Welcome to Rovinj!

 

 

Predsjednica Organizacijskog odbora  | President of the Organizing Committee

Maja Jakševac Mikša

 

 

************************************************************

 

 

Organizacijski odbor  |  Organizing Committee

Maja Jakševac Mikša (predsjednica / President)

Lidija Bach-Rojecky (dopredsjednica / Vice-President)

Marina Carević, Anita Galić, Adrijana Ilić Martinac, Ljiljana Krčelić,

Miranda Sertić, Darko Takač

 

 

 

Znanstveno/stručni odbor  |  Scientific/Professional Committee

Vesna Bačić Vrca, Tihana Govorčinović, Milena Jadrijević Mladar-Takač,

Maja Jakševac Mikša, Igor Kalčić, Maja Lovrek,

Arijana Meštrović, Siniša Tomić, Ivan Pepić, Sanda Vladimir-Knežević

 

 

 

Počasni odbor  |  Honorary Committee

Luc Besançon, John Chave, Jerka Dumić, Krešimir Rukavina,

Viola Macolić Šarinić, Mate Portolan

 

 

 

Urednica knjige sažetaka  |  Book of Abstracts Editor

Branka Zorc

 

 

 

Službena web stranica Kongresa  |  Official Congress website

www.farmaceut.org

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..