1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem Stručna događanja u Hrvatskoj

1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem

Organizator |

Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva

 

 

1. HRVATSKI KONGRES DERMATOFARMACIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

1. CROATIAN CONGRESS ON DERMATOPHARMACY
With International Participation

 

 

SURADLJIVOST PACIJENATA U
PRIMJENI DERMATOLOŠKE TERAPIJE

PATIENT ADHERENCE TO
DERMATOLOGICAL THERAPIES

 

 

ZAGREB  |  Hotel Dubrovnik
23.-24. ožujka 2018.   |  March 23rd-24th 2018

 

 

 

TEMATSKA PODRUČJA KONGRESA |

 • Suradljivost u primjeni dermatološke terapije - Što pacijenti žele?
 • Kompleksnost psorijaze
 • Farmakoterapijske inovacije u liječenju najčešćih dermatoloških bolesti
 • Mikrobiom i dermatofarmacija
 • Povijest i dermatofarmacija
 • Onkološki pacijent i dermatofarmacija
 • Od prekanceroznih lezija do melanoma - Nove spoznaje u farmakoterapiji
 • Farmakoekonomika i dermatološka terapija
 • Programi podrške pacijentima / Patient support programmes
 • Magistralni i galenski pripravci kao dermatološka terapija
 • Nove spoznaje u dermofarmaceutskoj  tehnologiji
 • Prehrana, suplementacija i koža
 • Dermatofarmacija i anti age
 • Javnozdravstveni doprinos
 • Pedijatrijska dermatofarmacija
 • Dermatofarmacija i eHealth - od aplikacija do telekonzultacija
 • Regulatorni aspekti u dermatofarmaciji
 • Kozmetička enciklopedija - Što se krije iza INCI nazivlja?
 • Ostale teme

 

Info za partnerstvo i sponzore |

anita.galic@farmaceut.org

01 4872 849

 

 

Uskoro više informacija ...

More details soon ...

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..