1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem Stručna događanja u Hrvatskoj

1. hrvatski kongres dermatofarmacije s međunarodnim sudjelovanjem

Organizator |

Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva

 

 

1. HRVATSKI KONGRES DERMATOFARMACIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

1. CROATIAN CONGRESS ON DERMATOPHARMACY
With International Participation

 

 

SURADLJIVOST PACIJENATA U
PRIMJENI DERMATOLOŠKE TERAPIJE

PATIENT ADHERENCE TO
DERMATOLOGICAL THERAPY

 

 

ZAGREB  |  Hotel Dubrovnik
23.-24. ožujka 2018.   |  March 23rd-24th 2018

 

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

Predsjednica:

Anita Galić

 

Članovi

Ines Buhač

Marina Carević

Maja Jakševac Mikša

Anja Kos Petrak

Vlasta Pojatina

Iva Sesar

Jasna Stanić

Martina Šepetavc

Ivona Vidić Štrac

 

 

 

ZNANSTVENI ODBOR

 

Članovi

Aleksandra Basta Juzbašić

Biljana Blažeković

Romana Čeović

Vjera Haberle

Daniela Ledić Drvar

Željan Maleš

Vesna Pavlica

Ivan Pepić

Nives Pustišek

Asja Smolčić Bubalo

Mirna Šitum

Darko Takač

 

 

 

 

PRIJAVE:                 Kotizacija                               Kotizacija                             Kotizacija

                          do 20. veljače 2018.               do 10. ožujka 2018.               nakon 10. ožujka 2018.

Sudionici                      1.250,00 kn                             1.625,00 kn                            2.000,00 kn

Izlagači na izložbi         1.250,00 kn                             1.250,00 kn                            1.250,00 kn     

Osobe u pratnji             1.250,00 kn                             1.250,00 kn                            1.250,00 kn   

Studenti                           625,00 kn                                625,00 kn                              625,00 kn   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kotizacija uključuje PDV.

Članovi Hrvatskog farmaceutskog društva ostvaruju popust 10% na iznos kotizacije.

Studenti trebaju obavezno priložiti potvrdu o pohađanju diplomskog studija.

 

 

 

 

OBAVIJESTI VEZANE UZ PRIJAVE I PARTNERSTVO:

01 4872 849

office1@farmaceut.org

marina.carevic1@zg.t-com.hr

 

 

STRUČNE OBAVIJESTI:

Anita Galić, Hrvatsko farmaceutsko društvo, 01 4872 849, anita.galic@farmaceut.org

 

 

 

 

STRUČNA I PROMOTIVNA PREDAVANJA, POSTERI

Sažetci se prijavljuju on-line putem web stranice www.farmaceut.org.

Sažetke usmenih ili posterskih izlaganja treba pisati prema uputama na web stranici HFD-a (www.farmaceut.org), fontom slova Calibri, veličine 11 točaka (11 pt.) s jednostrukim razmakom.

Dimenzije postera za prihvaćena posterska izlaganja trebaju biti 70x100 cm.

Sažetke stručnih i promotivnih predavanja treba poslati organizatoru putem online prijave (aktivna od 1. siječnja 2018.) na www.farmaceut.org do 5. veljače 2018., a rok za povratni odgovor Znanstvenog odbora Kongresa je 15. veljače 2018.

Oglase molimo dostaviti e-mailom na adresu marina.carevic1@zg.t-com.hr, do 1. ožujka 2018.

Odgovornost za stručnu i jezičnu primjerenost sažetaka preuzimaju autori.

 

Zabranjuje se bilo kakav oblik promidžbe i navođenja komercijalnih naziva proizvoda ili usluga u sažecima i usmenim izlaganjima, ukoliko nije riječ o promotivnom predavanju ili satelitskom simpoziju.

U protivnom će Organizator smatrati da je riječ o promotivnom predavanju te može zatražiti naknadu predviđenu za promotivna predavanja od osobe koja je svjesno promovirala proizvod ili uslugu s konkretnim komercijalnim nazivom.

 

 

 

 

PRIJAVA I UPLATA PROMOTIVNIH SADRŽAJA

Pozivamo Vas da aktivno sudjelujete u radu Kongresa s promotivnim predavanjem, izlaganjem proizvoda i predstavljanjem tvrtke ili oglasom u knjizi sažetaka.

Cijena satelitskog simpozija u trajanju od 30 min iznosi 15.000,00 kn.

Cijena promotivnog predavanja u trajanju od 15 min iznosi 4.000,00 kn.

Cijena izložbenog prostora od 1 m2 iznosi 3.500,00 kn (minimalni zakup 2m2).

Cijena oglasne stranice u Knjizi sažetaka iznosi 3.000,00 kn za stranicu u boji.

Umetanje promotivnog materijala u torbe sudionika iznosi 2.500,00 kn (ograničen broj).

U cijene nije uključen PDV.

 

 

 

 

SPONZORSKI PAKETI - Informacije potražite na

office1@farmaceut.org

marina.carevic1@zg.t-com.hr

 

 

 

 

PRIJAVA I UPLATA ZA PROMOTIVNE SADRŽAJE

Marina Carević, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2, 10000 Zagreb, 01 4872 849, marina.carevic1@zg.t-com.hr

IBAN br. računa: HR892360000-1101367614

Uplatu možete izvršiti putem obrasca HUB 3 s naznakom uz opis plaćanja „Dermatofarmacija 2018“ te imenom i prezimenom sudionika. U rubriku “model" kod primatelja ne treba ništa upisati, a u rubriku “poziv na broj primatelja” upisati OIB. Kopiju uplate pošaljite na fax 01/4872-853 ili mailom na office1@farmaceut.org .

 

 

 

 

UPUTE AUTORIMA

U plenarnim i sekcijskim predavanjima kongresa bit će prikazana najnovija dostignuća u području dermatofarmacije te suvremeni izazovi i napreci u zdravstvenoj skrbi na ovom području. Aktivno sudjelovanje na kongresu sudionici mogu prijaviti u predložene kongresne cjeline.

 

Načini izlaganja stručnih i znanstvenih tema: usmena i posterska izlaganja.

Sažetak se unosi i prijavljuje elektronskim putem, na službenoj web stranici kongresa: www.farmaceut.org .

Sažetak može biti napisan na hrvatskom (s obveznim i engleskim naslovom) ili engleskom jeziku (s obveznim i hrvatskim naslovom).

Potrebno je naznačiti tematsku cjelinu i posterski način izlaganja, te unijeti sve autore, uključujući i autora koji će izlagati i kontakt za korespodenciju.

Tekst sažetka treba obuhvaćati svrhu rada, opis materijala i metoda, rezultate rada i zaključak.

Sažetak ne smije prelaziti zadani okvir od 3000 znakova (razmaci uključeni) ili 350 riječi. Odgovornost za jezičnu primjerenost sažetaka preuzimaju autori.

Ime i prezime autora koji izlaže rad mora se podcrtati.

 

Datoteku obavezno imenujte na sljedeći način: Dermatopharm_ 2018_PREZIMEAUTORA.doc

 

 

 

 

 

VAŽNI DATUMI

 

POČETAK PRIJAVE SAŽETAKA

1. siječnja 2018.

 

ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA

5. veljače 2018.

 

DATUM OBJAVE PRIHVAĆENIH RADOVA

15. veljače 2018.

 

ROK ZA DOSTAVU OGLASA I SAŽETAKA PROMOTIVNIH PREDAVANJA I SATELITSKIH SIMPOZIJA

1. ožujka 2018.

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAZ POSTERA

Veličina postera je 70 cm širine i 100 cm visine. Posteri će biti izloženi u kongresnom prostoru prema određenom rasporedu, a vrijeme obvezatne nazočnosti autora bit će naznačeno u konačnom programu.

 

OBJAVLJIVANJE RADOVA

Svi pravodobno pristigli sažeci bit će tiskani u knjizi sažetaka. Pozivamo autore znanstvenih i preglednih radova da ih u proširenom obliku predlože za objavljivanje u časopisu Acta Pharmaceutica, a autore stručnih radova da ih predlože za objavu u Farmaceutskom glasniku. Rukopise valja pripraviti u skladu s uputama autorima pripadajućeg časopisa. Svi radovi podliježu uobičajenom postupku recenzije.

 

 

 

 

SMJEŠTAJ

Hotel Dubrovnik (Rezervacijski obrazac u prilogu na dnu web stranice)

 

Ostali hoteli u Zagrebu

http://www.infozagreb.hr/planiranje-putovanja/smjestaj/hoteli

 

 

 

 

PROGRAM - Uskoro više informacija ...

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..